Emdrup Sø
in ,

En fredet oase mellem Østerbro og Gentofte

Ud i det fri. På grænsen mellem København og Gentofte ligger Emdrup Sø. Med et rigt dyre- og planteliv er søen en populær oase for beboere fra flere bydele

Af Line Weldingh

liwe@minby.dk

Serie: Emdrup Sø er godt gemt mellem fredede træer og gamle palæagtige bygninger på flere sider.

Måske har du slet ikke lagt mærke til den, selvom du har passeret den på Tuborgvej eller Lyngbyvej.

Og netop dens uforstyrrethed gør det til en populær lille oase, der bliver brugt af folk fra flere forskellige bydele.

Søen, der får sit vand fra Utterslev Mose og Gentofte Sø, opstod helt tilbage i 1550, da man opdæmmede Emdrup Bæk i forbindelse med vandforsyning til København.

Dengang lå den i landsbyen Emdrup, der blev en del af Københavns Kommune i 1901.

Ynglested for hættemåger

I den vestlige ende af søen ligger der en lille park, og rundt om en del af søen er offentlige stier og gamle træer, der blev fredet i 1948.

Ude i søen er en ø, hvor hættemåger blandt andet holder til og af og til yngler i træerne. Ifølge Danmarks Naturfredningsforening kan man også opleve troldænder og grågæs.

Nær Lyngbyvej ligger landstedet Søholm fra 1809, som er tegnet af arkitekten C.F. Hansen, der blandt andet står bag Københavns Domkirke, og i dag huser kontorer.

Sankt Hans bål og skøjter

Hver midsommer holder Lundehusspejderne Sankt Hans-arrangement med bål i søen, og om vinteren kan man af og til løbe på skøjter.

I 1963 blev sø og parken ved siden af fredet, for at bevare arealerne som et grøn, offentligt tilgængeligt område.


OBS: Denne artikel er mere end 6 mdr. gammel

Byggeplads spærrer igen for butikker

Indeklima betyder trætte og uoplagte elever