Tre emner afgør københavnernes kryds

Når københavnerne skal sætte deres kryds til folketingsvalget 18. juni, vil deres valg i høj grad blive afgjort ud fra, hvad kandidaterne har fortalt om bolig, skole og trafik, vurderer flere valgforskere.

Af Rikke Gundersen
rg@minby.dk
Hvis det står til københavnerne, så skal valgkampen handle om skole, trafik og bolig. Det er de tre emner, som vil være afgørende for, hvad københavnerne stemmer til det kommende folketingsvalg, vurderer flere valgforskere.
»Politikerne forsøger at sætte deres egen dagsorden, men hvis de vil hente stemmer i København og på Frederiksberg, vil det være en fordel at sætte fokus på blandt andet bolig, skole og trafik, da det er emner, som optager københavnernes hverdag meget,« siger Eva Sørensen, professor ved Roskilde Universitet.
Frederiksberg Bladet har også talt med Asmus Leth Olsen, post.doc. på Københavns Universitet, og Robert Klemmensen, professor på Syddansk Universitet. De tre valgforskere har hver især også peget på andre emner, men det er bolig, skole og trafik, som går igen hos flere af dem.

Bolig

Prisen på boliger er galoperet i vejret de seneste år i København. Samtidig har der været debat om skattestoppet på ejendomsskatterne. Mange københavnere er derfor bekymrede for, om de fortsat har råd til at bo i deres boliger. Derfor vurderer Asmus Leth Olsen, at boligbeskatning vil være det emne, som vil være vigtigst for flest københavnere.
Eva Sørensen vurderer også, at boligspørgsmålet vil optage københavnerne. Der har været pres på boligpriserne, så københavnerne vil have svar på, hvordan politikerne vil sikre, at der også er plads til unge i byen, vurderer hun.
Professor Robert Klemmensen vurderer, at især grundskyldspørgsmålet vil være afgørende for frederiksbergborgerne.
Borgerne vil have svar på, hvor store, politikerne mener, at grundskyldstigningerne må være.
»Grundskylden er steget og har stor betydning for især borgerne på Frederiksberg, da mange af deres boliger er dyre,« siger han.

Skole

Skoleområdet bliver det valgemne, som vil være mest afgørende for flest københavnere, vurderer professor Eva Sørensen.
»Der er sket en ændring i befolkningssammensætningen i København og på Frederiksberg. Tidligere flyttede børnefamilierne væk fra byen, men nu bliver de i højere grad boende. Det giver en højere koncentration af børnefamilier i byen, hvilket gør, at der vil være flere, for hvem skoleområdet har betydning,« siger hun.
Det er kommunerne, som står for skoleområdet, men københavnerne vil ved folketingsvalget kræve, at folketingskandidaterne vil give kommunerne gode betingelser for, at kommunerne kan tilbyde gode skoler, vurderer Eva Sørensen.
»Det vil være vigtigt for mange københavnere, at kommunerne har den nødvendige økonomi til at få den nye folkeskolereform til at fungere ordentlig,« siger Eva Sørensen.
Asmus Leth Olsen forventer også, at københavnernes valg vil blive afgjort ud fra, hvad politikerne siger om skoleområdet.
»Der er ikke bare kommet flere børnefamilier til hovedstaden gennem de seneste år. Der er også mange af dem, som er ressourcestærke, og ressourcestærke forældre går højere op i deres børns skole,« siger Asmus Leth Olsen.
Robert Klemmensen vurderer ikke, at skoleområdet vil betyde så meget for københavnerne, da der allerede er investeret mange penge i det.

Trafik

Trængselsspørgsmålet i hovedstaden har tidligere været på den politiske dagsorden, men problemet er endnu ikke løst. SF’s trængselsring blev aldrig til noget, og man har heller ikke fundet andre løsninger, som har løst de trafikale udfordringer i byen.
»Spørgsmålet om, hvordan politikerne vil løse trængselsproblemerne, vil derfor være noget, som særligt københavnerne og frederiksbergborgerne vil være optaget af i forbindelse med valget,« vurderer Eva Sørensen.
Også Robert Klemmensen mener, at trængselsspørgsmålet vil være vigtigt for københavnernes valg, da det berører dem i hverdagen.
Asmus Leth Olsen tror dog ikke, at trafikproblemer vil være i toppen hos københavnerne, da undersøgelser på nationalt plan viser, at trafik kun er afgørende for en meget begrænset gruppe i hele befolkningen.

På gaden

Hvilke valgemner er afgørende for, hvem du vil stemme på til valget?

Helle Buhl, 49, Valby:
»Jeg er arbejdsløs, så dagpengereformen er vigtig for mig. Dem, som vil forlænge dagpengeperioden, vil kunne få min stemme. Det er også vigtigt, at vi gør noget for de svage i byen. Især synes jeg, at svage mænd over 50 år bliver glemt i systemet. Endelig har indvandrerspørgsmålet også betydning for mig.«

Niels Jørn Hahn, 67, Frederiksberg:
»Det vigtigste er erhvervsudviklingen. Den unge generation skal sørge for det øgede antal ældre. Det kræver, at der kommer gang i erhvervslivet. Derudover er boligbeskatning også meget vigtigt for mig. Boligskatterne skal sænkes, så vi ikke får et elitært samfund i byen, hvor det kun er de rige, der har råd til at bo.«

Maj Bøge, 27, Vanløse:
»Trafik og miljø betyder meget for mig. Jeg vil gerne have bilerne ud af byen og have styrket den kollektive trafik. Også folkeskoleområdet er vigtigt. Alle skal have mulighed for en god uddannelse, det skal ikke afhænge af, om man bor det rigtige sted eller har penge. Politikernes holdning til socialpolitik vil også være afgørende.«

SYNES DU OM ARTIKLEN?
KLIK PÅ LINKET OG TILMELD DIG VORES NYHEDSBREV

OBS: Denne artikel er mere end 6 mdr. gammel

McDonald’s på Østerbro får ny ejer

Forsvaret rydder ammunition ved Ørestad