Landstedet Vilhelmsdal
in

Vilhelmsdal

Lokalhistorisk: På Strandvejen, nær ved Gammel Vartov og syd for magistratens fiskedamme, blev i 1628 med kgl. privilegium bygget en slibemølle til leer og skæreknive.

På denne grund blev der senere opført et elegant hus, der med tilliggende jord omskabtes til et landsted under navnet Vilhelmsdal. Det blev bygget i 1806 efter tegninger af arkitekt C.F. Hansen, og nedrevet i1903.

I ugebladet, Nutiden, fra 1883 beskriver den kendte topograf L. Both det således:

Til venstre træffer man et af Strandvejens bekendte mærkepunkter, nemlig lyststedet Vilhelmsdal med sin søjlesmykkede veranda, sin altan og den omgivende store og smukke have.

Both fortæller videre, at man fra øverste etage på Vilhelmsdal over trætoppene kunne se, hvorledes de engelske tropper i 1807 sneg sig i land, og at beboerne herefter i hast pakkede deres ejendele sammen og flygtede ind til hovedstaden, og der fortalte hvad de havde set.

De mange landsteder på Strandvejen var en malerisk oplevelse, når man kørte turen i hestevogn, og der blev efterhånden bygget mange rigmandsvillaer.

Vilhelmsdal blev opført af professor i teologi og universitetsdirektør Daniel Gotthilf Moldenhawer. Han omtaltes for øvrigt som en ikke videre sympatisk personlighed, blandt andet temmelig opblæst. Han fik aldrig ordentlig lært at tale dansk. Han solgte i 1831ejendommen til confererensraad Peter Pedersen.

I 1840 blev løjtnant i Kongens Livkorps, A.A. Kohl ejer, og han solgte året efter til kammerherre Frederik von Lowzow, som i 1844 overdrog ejendommen til kammeraad P.F. Hilarius Kalko.

I 1851 ejedes ejendommen af Louise Petersen født Toxværd, som i 1856 solgte den til proprietær Christian v. Halling, og ved hans død i 1874 arvedes ejendommen af hans svigersøn premierløjtnant Valdemar Robert Lauritzen, som i 1904 tilskødede Skt. Josephs Søstrenes kommunitet ejendommen.

Søstrene fik revet den smukke gamle ejendom ned og opførte på grunden – Skt. Josephs Søstrenes Seminarium.

Poul Andersen

Østerbro Lokalhistoriske Forening og Arkiv,

Grenågade 6, 2100 Kbh. Ø

www.2100lokalhistorisk.dk


OBS: Denne artikel er mere end 6 mdr. gammel

Thomas Frederiksen

Written by Thomas Frederiksen

Thomas Frederiksen, journalist på Østerbro Avis og Hovedstadens Mediehus, født 1974. Uddannet fra Danmarks Journalisthøjskole i 2000, har haft København som stofområde siden 2004 - og Østerbro siden 2007. Skriver blandt andet om politik, byudvikling, trafik, kultur og navne.

Ny mobilreparatør på Strandboulevarden

|

VIND BILLETTER: Dansktopparty i bowlingcentret