OP Arkitekter skal medvirke ved udstillingen REfleks i Dragør med den planlagte otte meter høje trækonstruktion ’Kuglen’. Sammen med Annette Lindroos har de fundet den rette placering; mellem Gåserepublikken og vejen til Dragør Fort. Illustration: OP Arkitekter.

Kunstprojekt i kapløb med tiden

STØTTE. Kunstudstillingen REfleks har 14. januar fået et nødvendigt politisk grønt lys for at kunne gennemføres i Dragørs byrum til sommer. Fredag fulgte et nyt kommunalt tilskud på 15.000 kroner, men der er stadig et stykke vej igen.

Af Hanne Bjørton
hab@minby.dk

DRAGØR: REfleksioner – Forening for Samtidskunst med mag.art. i kunsthistorie Annette Lindroos i spidsen har fået politikernes principielle tilladelse til at gennemføre kunstudstillingen REfleks i sommeren 2014.

Udstillingen skal rumme stedspecifikke værker af samtidskunst udført af anerkendte kunstnere, og publikum skal ikke ind ad en galleridør for at opleve kunsten, den skal nemlig placeres i Dragørs offentlige byrum.

Tilladelsen blev givet på teknik-, miljø- og kulturudvalgets møde 14. januar, og blev i fredags fulgt op af et brev fra Dragørs nye borgmester Eik Dahl Bidstrup (V), der meddeler officiel opbakning til projektet.
Den principielle kommunale opbakning er et væsentligt signal for foreningen, når der skal indgås bindende aftaler med de udstillende kunstnere, og når der skal søges fondsstøtte til projektets realisering.
Og det var lige i rette tid – i dag tirsdag har Annette Lind-roos deadline på en ansøgning til Statens Kunstfond.

»Faktisk betragtede jeg det som en formsag, for den tidligere borgmester Allan Holst (S) gav allerede i oktober samme tilsagn i et brev til mig. Men det nye byråd skulle høres i sagen, og det er en væsentlig tilladelse, som vi skal bruge, når vi skal søge fonden,« fortæller Annette Lindroos.

Håber på 150.000 kroner

Men ud over den formelle tilladelse er der også hårdt brug for kommunale støttekroner til udstillingen REfleks.

Foruden kommunal opbakning er kommunale kroner ofte forudsætningen for, at større fonde vil yde støtte. I begyndelsen af 2013 præsenterede Annette Lindroos et budget på 1,9 mio. kroner for det daværende social-, børn- og kulturudvalg i Dragør og ansøgte om et tilskud på 400.000 kroner samt assistance til at opsætte og nedtage værker, billboards og skilte.

Udvalget var positive over for projektet, men fandt beløbet »urealistisk højt«. Siden er det blevet justeret ned.

»Budgettet er nu tilpasset, at der er 9-10 måneder til udstillingen slutter, og projekt-honorar, udgifter til at sætte værkerne op, materiel og andet lander nu på en lille million. Materialer til værkerne er ikke talt med, det skal den enkelte kunstner selv søge støtte til. Principielt er udgangspunktet, at kommunen støtter med en tredjedel af det budgetterede beløb, men det er ikke realistisk at kommunen yder 300.000 kroner, så nu håber vi på 150.000 kroner,« siger Annette Lindroos.

Projektet modtog i 2013 ialt 25.000 kroner fra Dragør Kommune – 15.000 fra Kulturpuljen og 10.000 fra Markedsføringspuljen. Annette Lindroos har i januar igen søgt penge fra Kulturpuljen, og fredag kom der besked om, at der igen var øremærket 15.000 til REfleks. Kulturpuljen har i år 106.000 kroner at gøre godt med.

En dør åben for mere

Borgmester Eik Dahl Bidstrup opsummerer i sit brev til Annette Lindroos de tre beløb, kommunen hidtil har ydet til REfleks og holder en dør åben for mere:

»Herudover vil projektet REfleks fortsat indgå i kommunens fremtidige prioritering af økonomiske midler i 2014, lige som kommunen er indstillet på efter nærmere aftale at yde assistance til optagning/nedtagning af værker og skiltning i forbindelse med realiseringen af udstillingen,« skriver Eik Dahl Bidstrup.

Han nævner også kommunens 40 års jubilæum i år, hvor »udstillingen REfleks vil være en kærkommen lejlighed til at markere, at Dragør med sit kulturhistoriske fokus også har blik for samtidens kunstformer.«

Forvaltningen har da også i sagsakterne peget på Jubilæumspuljen som et sted, hvor kommunen kan finde midler til at understøtte projektet.

»Vi kan da sagtens se udstillingen som en hovedevent i jubilæet. Men vi venter med at søge puljen, for det er ikke helt politisk defineret, hvordan jubilæet skal fejres,« siger Annette Lindroos.

Hun forventer i denne uge desuden at sende en ansøgning til kommunens Markedsføringspulje, som i 2014 kan dele ud af 112.000 kroner.

SYNES DU OM ARTIKLEN?
KLIK PÅ LINKET OG TILMELD DIG VORES NYHEDSBREV

OBS: Denne artikel er mere end 6 mdr. gammel

Skriv et svar

Hanne Bjørton

Om journalisten Hanne Bjørton

Journalist på Amager Bladet siden 2005. Jeg skriver om lokalpolitik, kultur og ikke mindst om mennesker på Amager.

Kritik af nyt busudvalg i Dragør

|

Skuddrama på Toftegårds Plads