Lokaludvalg møder atter kritik

FRAVÆR. Dårligt fremmøde og stor udskiftning i lokaludvalgene får nu de borgerlige partier til at stille spørgsmålstegn ved måden lokaludvalgene drives på i dag. Kritikken møder dog kun hovedrysten fra Vesterbros lokaludvalgsformand.

Af Benedicte Lorenzen

belo@minby.dk

LOKALUDVALG: Manglende fremmøde og stor udskiftning i Københavns 12 lokaludvalg fik torsdag de borgerlige partier på rådhuset til at stille spørgsmål til overborgmester Frank Jensen (S), da Borgerrepræsentationen holdt møde torsdag i sidste uge.

På mødet sagde Konservative Jakob Næsager:

»På sidste ordinære møde i gruppeformandskredsen fik vi en oversigt over fraværet i lokaludvalgene, og det viser sig, at i rigtig mange af lokaludvalgene er op til en tredjedel af de ordinære medlemmer af lokaludvalgene fraværende til hvert møde. Enkelte lokaludvalg har endda været nødt til at aflyse møder, fordi de ikke har været beslutningsdygtige. Vi må derfor konstatere, at det er svært at have tilstrækkeligt mange til at deltage kontinuerligt i lokaludvalgenes arbejde,« sagde han fra talerstolen.

Det lokale supplement

På mødet i Borgerrepræsentationen ville de borgerlige partier have svar på, hvilken betydning det har for lokaludvalgenes arbejde, når der i flere bydele er afbud fra op mod en tredjedel af de ordinære lokaludvalgsmedlemmer. Overborgmesteren begyndte sit svar med at sige:

»Jeg vil indlede med at sige, at jeg synes, det er en relevant diskussion, hvordan vi bedst sikrer dialog mellem os på rådhuset og borgerne i København og samtidig skaber gode betingelser for, at demokratiet og engagementet kan blomstre lokalt,« fortalte Frank Jensen og fortsatte:

»Det er jo netop derfor, vi har lokaludvalgene i Københavns Kommune, så vi som politikere her på rådhuset kan have en ekstra finger på pulsen, når det gælder, hvad der optager københavnerne helt lokalt. Det, der står øverst på dagsordenen på Vesterbro, optager ikke nødvendigvis folk i Bispebjerg. Her kan lokaludvalgene fungere som et supplement til Borgerrepræsentationen.«

Eftersynet er i gang

Frank Jensen forstår dog godt den borgerlige bekymring over det dårlige fremmøde i lokaludvalgene:

»Når vi så snakker fremmøde, som er debattens tema, så er jeg enig i den betragtning, som implicit ligger i forespørgslen, nemlig den, at det selvfølgelig er vigtigt, både for legitimiteten, men også rent praktisk, at medlemmerne af lokaludvalgene er til stede, når der er møde,« sagde han.

Det kom også frem, at lokaludvalgene ikke er blevet evalueret siden 2010, men det er der nu sat fuld gang i lovede overborgmesteren fra talerstolen på rådhuset:

»Partierne bag forespørgslen spørger også, om Økonomiforvaltningen vil tage initiativ i forhold til at mindske fraværet. Til det, er svaret ja, og det arbejde er allerede i gang. Der er nemlig sat et serviceeftersyn af lokaludvalgene i gang i efteråret 2016. Her undersøger man blandt andet lokaludvalgenes arbejdsbetingelser og sammensætning. Eftersynet skal give et solidt grundlag for at vurdere, om lokaludvalgenes opgaveløsning er hensigtsmæssig, som den er i dag,« fortalte Frank Jensen.

De lokale ved bedst

På Vesterbro ryster lokaludvalgsformand Thomas Warburg (SF) dog på hovedet over de borgerlige bekymringer:

»De stiller spørgsmålet: Hvad giver det til københavnerne, at lokaludvalgene har høringsret? Det er ret åbenlyst: Vi er de lokale eksperter, jeg har sagt det 100 gange, hvis nogen vil vide, om man skal lægge trafikken den ene eller den anden vej, placere et torv der eller der, eller noget helt tredje, så er det altså os lokale, der ved bedst,« siger han.

I forhold til kritikken af det dårlige fremmøde, konstaterer lokaludvalgsformanden, at der faktisk er et godt fremmøde blandt de politiske partiers medlemmer af Vesterbro Lokaludvalg. Det er foreningerne, der er svære at holde på:

»Det manglende fremmøde fra nogle af foreningsmedlemmerne leder ind i en diskussion, vi har haft i kredsen af lokaludvalgsformænd. Den går på, at fire års valgperiode er lang tid, når borgeren tænker, at nu skal jeg gøre noget for min bydel. Lokaludvalgsarbejdet kører jo ved siden af det almindelige liv, hvor man skal passe et arbejde, og derfor kan det være lidt af en overvindelse at skulle være med så længe,« forklarer Thomas Warburg.

Selv bruger han 8-10 ulønnede timer om ugen på lokaludvalgsarbejdet:

»Jeg får ikke andet end dårlig kaffe og bekymringer ud af det. Derfor rører det mig lidt, når de borgerlige siger, at lokaludvalgene er noget pjat. Det er ikke noget pjat,« siger han.

- læs flere artikler > artikel oversigt...