Skolerenovering stopper på Rødkilde

byggeri stopper: Københavns Kommune har valgt at stoppe samarbejdet med bygherren og totalrådgiveren på helhedsrenoveringerne på Rødkilde og Lykkebo Skoler.

Byggeri København har sendt denne meddelelse til de to skoleledere:

»Som I er blevet orienteret om, har vi valgt at standse samarbejdet med totalrådgiver Orbicon og deres underrådgivere i forbindelse med helhedsrenoveringerne af Lykkebo Skole og Rødkilde Skole.«

Det hedder videre:

»I forbindelse med helhedsrenoveringen af Lykkebo Skole og Rødkilde Skole har Byggeri København valgt at standse opgaven hos den valgte totalrådgiver (ingeniør- og arkitektrådgiver). Det er primært sket for at sikre at projekterne får en tilstrækkelig og tilfredsstillende rådgivning under både projektering og udførelse.

Byggeri København har vurderet at der var en væsentlig risiko for en forringelse af projekternes kvalitet/tid/økonomi ved at fortsætte samarbejdet.«

Byggeri København/Københavns Kommune forventer først at kunne indgå en aftale med nye samarbejdspartnere omkring maj/juni 2017.

Vi følger op på sagen i næste nummer af Vanløse Bladet.

jadi

- læs flere artikler > artikel oversigt...