Krebsene holder gilde i Damhussøen

invasion. Den invasive art, galizisk sumpkrebs, er blevet lidt for talrige i Damhussøen. Nu skal det undersøges hvad der kan gøres.

Af Jan Diament

jan@minby.dk

undersøger: Damhussøen er den måske reneste af Københavns Kommune søer. Der er rimeligt mange fisk og flere hejrer tager for sig af retterne af de mange aborrer.

Men desværre er søen fyldt med den invasive galiziske sumpkrebs, der truer og udkonkurrerer den dansk flodkrebs. Den er større, mere agressiv og hvad værre er, så kan den bære en dødelig krebsepest.

Og for at det ikke skal være nok, så ser det også ud som om den æder løs af bundvegetationen.

Derfor indsamlede frømænd den galiziske sumpkrebs som så skal undersøges blandt andet for tungmetaller og giftstoffer.

»Om den eksplosive forøgelse af krebsebestanden er medvirkende årsag til den pludselige mangel på bundvegetation i søen er svært at sige. Men det kan ikke udelukkes, at der er en sammenhæng,« siger Per Stengade fra miljøgruppen i Vanløse Lokaludvalg. Han er samtidigt formand for Enggruppen, der beskæftiger sig med forholdene omkring Damhussøen og -engen.

Krebsene holder især til langs søens bredder, hvor de bor i stensætningens huller og sprækker. Men de skjuler sig også i dåser, flasker, cykelsadler og tomme pengeskabe som gennem tiden er havnet på søens bund.

Teknik og miljøforvaltningen, der nu har fået overdraget de mange sumpkrebs skal tage stilling hvad der kan gøres for at begrænse bestanden.

Samtidigt med dette er der blevet konstateret fugledød i søen, som tidligere fortalt her i avisen.

»Det skyldes en parasit som angriber fuglenes lever. Da bundvegetationen stort set var forsvundet, gik det især ud over svaner og ænder som lever af søens planter. Og da det samtidigt var på et tidspunkt, hvor fuglene skiftede fjer, kunne de ikke søge væk, hvilket var medvirkende til omfanget af fugledøden,« fortæller Per Stengade.

Der er dog ingen tegn på at der skulle være færre fisk i søen. Der er fortsat mange aborrer, hvilket indikerer en forholdsvis ren sø.

- læs flere artikler > artikel oversigt...