Regnefejl kan koste dyrt

HOV. Fejlberegninger og uforudsete udgifter betyder at anlæggelsen af Herman Bangs Plads, er underfinansieret med op mod tre millioner kroner. Teknik- og Miljøudvalget har nu bedt forvaltningen prøve at finde pengene andre steder.

Af Benedicte Lorenzen

belo@minby.dk

HERMAN BANGS PLADS: Da Teknik- og Miljøudvalget samledes mandag inden jul, skulle de blandt andet tage stilling, hvad der skal ske med udviklingen af Herman Bangs Plads.

En udvikling, Valby Lokaludvalg og den tidligere Områdefornyelse Gl. Valby siden 2012 har arbejdet på sammen med Teknik- og Miljøforvaltningen. Planerne for pladsen ved Langgade Station er, at den skal være Københavns første nærgenbrugsstation med værksteder og et grønt byrum, fortæller tidligere formand for Områdefornyelsen og nuværende suppleant i Valby Lokaludvalg Ejner Jensen:

»Vores ønske gik på, at der skulle gøres noget ved pladsen, og så kom der et ønske fra Teknik- og Miljøforvaltningen om, at der skulle etableres nogle nærgenbrugsstationer rundt omkring i København, blandt andet i Valby. Herfra opstod tanken, om man kunne prøve at skabe et helt nyt koncept for de her nærgenbrugsstationer, som man kombinerede med et grønt byrum,« fortæller han.

Økonomien smuldrer

Idéen vinder så meget genklang på Københavns Rådhus, at forligsparterne bag budgettet for 2015 vælger at sætte 12 millioner kroner af til Herman Bangs Plads. Herfra kunne man så mene, at alt er godt, men sådan går det ikke helt.

I et budgetnotat fra 2015 skriver forvaltningen blandt andet, at en realisering af den nye plads vil kræve, at man lukker Vilhelm Topsøes Vej. Her bliver det dog vurderet som ukompliceret, da antallet af bilister på vejen var lav.

Undervejs viser det sig dog, at der fortsat vil være lastvognstrafik til og fra Superbrugsen og den kommende nærgenbrugsstation flere gange dagligt. Trafik, der må ledes ad Harald Kiddes Vej i stedet. Den løsning kræver dog en ombygning af den smalle Harald Kiddes vej, og det får nu økonomien i projektet til at skride.

I indstillingen til Teknik- og Miljøudvalgets møde 19.december skriver forvaltningen desuden:

»Forvaltningen har i foråret 2016 og frem gentagne gange påpeget overfor rådgiver, at denne blandt andet i forhold til økonomistyringen ikke besad de fornødne kompetencer til at løse opgaven tilfredsstillende. I forlængelse heraf bliver forvaltningen i oktober 2016 opmærksom på, at projektets anlægsøkonomi er underestimeret med 2,0-3,5 mio. kr. som følge af en fejlberegning fra den eksterne rådgiver, hvilket både betyder, at projektets samlede økonomi ikke længere kan overholdes og projektet forsinkes,« står der.

Ærgrelsen spreder sig

Den tidligere områdefornyelsesformand ærgrer sig over, at der er rod i økonomien bag et ellers godt projekt:

»Det er ærgerligt, at der tilsyneladende er gået kludder i det med rådgiverne. Vi har oplevet selve processen som god, og der har været stor velvillighed over for de ønsker, vi har haft lokalt. Vi synes også, at vi har fundet frem til et godt projekt. Problemet er dog tilsyneladende, at man ikke har haft styr på økonomien. Det gør, at man står med et projekt, som vi godt kan lide, men som der ikke er finansiering til. Det er problemet i en nøddeskal,« siger Ejner Jensen.

På mødet før jul skulle Teknik- og Miljøudvalget så vælge mellem tre løsninger: 1. Projektet bliver tilpasset den nuværende økonomiske ramme, hvilket nok vil betyde, at værkstederne bliver sparret væk. 2. Forvaltningen forsøger at finde de manglende penge. 3. Projektet droppes fuldstændig.

Find flere penge

Ejner Jensen er ikke i tvivl om, hvilken løsning han ønsker, og derfor fik han og lokaludvalgformand Michael Fjeldsøe foretræde for Teknik og Miljøudvalget, hvor de fremlagde deres sag:

»Vi gjorde dem opmærksomme på, at vi mener, man bør finde de manglende midler andre steder. Vi var jo bekymrede for, at de ville beslutte, at projektet bare skulle gennemføres inden for den økonomiske ramme, der er nu. Hvilket ville betyde, at noget af sjove, som værkstedsbygningerne, ville blive sparret væk. Hvis det skete, og vi bare fik en traditionel nærgenbrugssation, ville vi næsten hellere have den tredje løsning, som var helt at droppe projektet,« fortæller Ejner Jensen.

Teknik- og Miljøudvalget valgte lytte til de lokale, da de sendte indstillingen tilbage til forvaltningen og bad dem afsøge mulighederne for at finde de manglende penge.

Skriv en kommentar

CAPTCHA-billede
*

- læs flere artikler > artikel oversigt...