Trafikken skaber mest utryghed

UTRYGT. Trafikken blev den værste synder, da Kgs. Enghave Lokaludvalg i november inviterede på tryghedsvandring på Holmene. Særligt bilernes høje fart på Støberigade ved Skolen i Sydhavnen skaber stor utryghed blandt beboerne.

Af Benedicte Lorenzen

belo@minby.dk

TRAFIKALE UDFORDRINGER: Da Kgs. Enghave Lokaludvalg inviterede på en tryghedsvandring på Holmene kort før årsskifte, var det ikke indbrudstyve, bander eller andre godtfolk, der slog ud på utryghedsbarometeret. Det gjorde derimod trafikken, der opleves kaotisk og med stor utryghed til følge.

Anne Marie Holm har boet på Sluseholmen siden 2008, så hun har om nogen kunnet følge med i områdets udvikling fra at være et forladt industrikvarter til et blomstrende boligområde, hvor børnefamilier flytter ind på stribe.

»Da jeg flyttede hertil, troede jeg, at det var sådan nogle gamle nogen som mig, der havde solgt huset, som flyttede ind, men de allerfleste herude er faktisk børnefamilier, og derfor er trafiksikkerheden ekstra vigtig,« fortæller Anne Marie Holm, der også er medlem af Kgs. Enghave Lokaludvalg.

En farlig skolevej

I november var hun med på tryghedsvandringen på Holmene, hvor Støberigade op mod Skolen i Sydhavnen blev nævnt som et kritisk trafikalt område i forhold til trygheden, blandt andet fordi skiltningen er mangelfuld:

»Der står jo ikke noget sted, at der ligger en skole her, når bilerne kommer kørende. Det, synes vi, er ærgerligt, for Støberigade, som løber forbi skolen bliver faktisk brugt rigtig meget af bilister, som arbejder herude,« fortæller Anne Marie Holm og uddyber:

»Om morgenen oplever forældre til børn på skolen, at der bliver kørt meget stærkt på Støberigade. Måske fordi bilisterne tænker, at de bare er på vej ud i et erhvervsområde, men det er det faktisk ikke længere. Det er i højere grad et boligområde. Selvfølgelig skal erhverv og bolig spille sammen, men derfor er det stadig uhyre vigtigt, at man har nogle trygge forhold ved en skole.«

Et utydeligt bump

Når man går ned ad Støberigade mod Teglholmsgade, ser man, at bilisterne faktisk bliver udsat for både et bump og skilte med påbud om maks 40 kilometer i timen, det er dog ikke nok, fortæller Anne Marie Holm:

»Der, hvor den grønne kile møder skolen, skal børnene krydse Støberigade, og der har man lavet en lille forhøjning i vejen. Der er dog ikke noget skilt til bilerne om, at de nu kører forbi en skole, og bumpet er ikke særlig tydeligt, der mangler nogle striber, og der mangler en oplysning om, at her er der en overgang. Vi synes ikke, det er okay, at vi skal vente på, der sker noget med nogen, før der kommer bedre trafikale forhold på Holmene,« siger hun.

Flere påpegede også, at der mangler belysning på blandt andet den del af en Den Grønne Kile, som flere af skolebørnene bruger som en sikker vej til og fra skole. Den er så bare temmelig mørk og utryg på vintermorgenerne.

I Kgs. Enghave Lokaludvalg har man lavet en liste over ting, der skal kigges på, og næste skridt bliver så at tage fat i de relevante kommunale folk.

- læs flere artikler > artikel oversigt...