Musfelth på en Amager-mission

BARNETS GLÆDE. Michael Musfelth står i spidsen for foreningen Barnets Glæde, der yder et stort bidrag til, at socialt belastede børn kan få tøj på kroppen eller et gaveønske opfyldt til jul. Hiistorisk har foreningen primært doneret midler i Sundbyerne, men nu er foreningen på en Amager-mission for at udbrede kendskabet om det gode formål.

Læs mere

- læs flere artikler > artikel oversigt...